کاگو بیسترس جغرافیا کاربردی ۳ دوازدهم
10%
۶۷,۵۰۰ تومان
فرمول بیست شیمی دوازدهم گاج
۱۵۰,۰۰۰ تومان
خیلی سبز نردبام زیست شناسی ۳ دوازدهم
10%
۲۲۵,۰۰۰ تومان
قلم چی آبی فیزیک ۳ دوازدهم تجربی
10%
۱۸۹,۰۰۰ تومان
پک شب امتحان دوازدهم تجربی خیلی سبز
10%
۱۵۹,۳۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

آی کیو (IQ) فیزیک دوازدهم تجربی گاج
10%
۱۴۱,۳۰۰ تومان
کتاب میکرو نهایی عربی دوازدهم گاج
10%
۶۳,۰۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

کتاب میکرو نهایی شیمی دوازدهم گاج
10%
۵۸,۵۰۰ تومان
کتاب دین و زندگی جامع کنکور انسانی سری iQ کنکور 1401
10%
۲۰۴,۳۰۰ تومان
آی کیو (IQ) عربی جامع جلد اول گاج
10%
۱۸۹,۰۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

خط فکری زیست شناسی دوازدهم تک جلدی (عمارلو) دریافت
10%
۱۴۴,۰۰۰ تومان
جیبی عربی دوازدهم خیلی سبز
10%
۳۲,۴۰۰ تومان
درس پک راهنمای گام به گام دروس دوازدهم (تجربی) مهر و ماه
10%
۲۱۶,۰۰۰ تومان
آزمون زیست شناسی دوازدهم فار
10%
۱۳۰,۵۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

فیزیک پایه تجربی (جلد اول )نشر الگو
10%
۱۸۰,۰۰۰ تومان
آزمون شیمی دوازدهم 1400 فار
10%
۲۲۵,۰۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

قرابت معنایی فارسی جامع کنکور سیر تا پیاز موضوعی انتشارات گاج
10%
۱۷۰,۱۰۰ تومان
تست‌های گزیده اساتید رشته ریاضی و تجربی جلد دوم تگزاس راه اندیشه
10%
۹۴,۵۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

نون شب حفظیات (تلا) نشر الگو
10%
۴۷,۷۰۰ تومان
کتاب عبارت‌های درست و نادرست + قیدنامه زیست‌شناسی خیلی سبز
10%
۱۰۳,۵۰۰ تومان
هنوز کلی محصول داریم...

💳 ارسال تصویر تراکنش کارت به کارت

شماره کارت: 6362-1410-4934-3529

علیرضا احمدزاده سبزه وار

شماره سفارش ( 5 رقمی )*
نام و نام خانوادگی*
اظلاعات تراکنش را وارد کنید ↓*
تاریخ، مبلغ، شماره پیگیری، 4 رقم آخر شماره کارت