پاور تست شیمی یازدهم مهر و ماه
10%
۱۸۹,۰۰۰ تومان
میکرو شیمی جامع (جلد اول)گاج
10%
۳۱۰,۵۰۰ تومان
کتاب گام به گام یازدهم تجربی سری شاه کلید گاج
10%
۲۱۳,۳۰۰ تومان
کتاب مسائل شیمی جامع کنکور سری مینی میکرو طلایی نظام جدید گاج
10%
۴۰,۵۰۰ تومان
تست شیمی جامع (جلد اول ) خیلی سبز
10%
۲۹۷,۰۰۰ تومان
جامع شیمی پایه دهم و یازدهم الگو
10%
۲۴۷,۵۰۰ تومان
جمع‌بندی شیمی یازدهم نشر الگو
10%
۶۷,۵۰۰ تومان
کُنکوریوم رشته تجربی (نظام قدیم) مهروماه
10%
۱۳۵,۰۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

کار شیمی یازدهم مهروماه
10%
۸۰,۱۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

جمع‌بندی شیمی کنکور مهروماه
10%
۱۵۳,۰۰۰ تومان
لقمه طلایی مفاهیم شیمی کنکور مهروماه
10%
۴۰,۵۰۰ تومان
لقمه طلایی شیمی آلی کنکور مهروماه
10%
۳۶,۰۰۰ تومان
لقمه طلایی حفظیات شیمی مهروماه
10%
۴۰,۵۰۰ تومان
فصل آزمون شیمی جامع خیلی سبز
10%
۲۱۶,۰۰۰ تومان
شیمی2 پایه یازدهم نردبام خیلی سبز
10%
۱۹۳,۵۰۰ تومان
آزمون پلاس شیمی مهروماه
15%
۹۷,۷۵۰ تومان
جمع بندی شیمی جامع کنکور خیلی سبز
10%
۱۲۱,۵۰۰ تومان
شب امتحان شیمی2 پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی خیلی سبز
10%
۳۱,۵۰۰ تومان
ماجراهای من و درسام شیمی2 پایه یازدهم برای 20 گرفتن خیلی سبز
10%
۱۴۹,۴۰۰ تومان
آزمون شیمی یازدهم فار
15%
۱۲۳,۲۵۰ تومان
هنوز کلی محصول داریم...

💳 ارسال تصویر تراکنش کارت به کارت

شماره کارت: 6362-1410-4934-3529

علیرضا احمدزاده سبزه وار

شماره سفارش*
نام و نام خانوادگی*
اظلاعات تراکنش را وارد کنید ↓*
تاریخ، مبلغ، شماره پیگیری، 4 رقم آخر شماره کارت