گاج سیر تا پیاز فارسی ۸ هشتم
10%
۱۶۲,۰۰۰ تومان
فارسی هشتم تیزهوشان کاهه
10%
۱۰۸,۰۰۰ تومان
دروس طلایی (کووید 19) هشتم کاگو
10%
۸۱,۰۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

کتاب جامع هشتم پرسمان سری EQ گاج
25%
۲۰۹,۲۵۰ تومان
کتاب جامع تیزهوشان هشتم سری iQ گاج
10%
۳۰۱,۵۰۰ تومان
فارسی هشتم طالب تبار مبتکران
10%
۲۱۶,۰۰۰ تومان
کارآموز فارسی هشتم مهروماه
10%
۷۱,۱۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

لقمه فارسی هشتم مهروماه
15%
۲۷,۲۰۰ تومان
ماجراهای من و درسام جامع پایه هشتم برای 20 گرفتن خیلی سبز
10%
۲۶۰,۱۰۰ تومان
ماجراهای من و درسام فارسی پایه هشتم برای 20 گرفتن خیلی سبز
10%
۹۹,۹۰۰ تومان
کتاب کار فارسی پایه هشتم خیلی سبز
11%
۹۹,۱۰۰ تومان
فارسی پایه هشتم شب امتحان خیلی سبز
10%
۳۱,۵۰۰ تومان
کتاب فارسی هشتم سری پرسمان گاج
15%
۵۶,۰۰۰ تومان
کتاب فارسی هشتم سری کارپوچینو گاج
10%
۶۵,۷۰۰ تومان
کتاب کار و تمرین فارسی هشتم مبتکران
10%
۱۱۳,۴۰۰ تومان
تست فارسی8ام (پایه هشتم) تیزهوشان خیلی سبز
15%
۵۵,۲۵۰ تومان
مسابقات فارسی هشتم جلد سوال مرشد مبتکران
10%
۱۶۴,۷۰۰ تومان
فارسی هشتم پیشتاز خیلی سبز
10%
۱۶۶,۵۰۰ تومان
هنوز کلی محصول داریم...

💳 ارسال تصویر تراکنش کارت به کارت

شماره کارت: 6362-1410-4934-3529

علیرضا احمدزاده سبزه وار

شماره سفارش*
نام و نام خانوادگی*
اظلاعات تراکنش را وارد کنید ↓*
تاریخ، مبلغ، شماره پیگیری، 4 رقم آخر شماره کارت