هرچند این دوران خیلی سخت و طاقت فرساست، اما با رعایت توصیههای مسئولان و پزشکان به راحتی میتوان از این بحران عبور کرده و به روزهای خوش زندگی بازگردیم. امروز وقت آن رسیده که فرمول «در خانه بمانیم» را به عنوان فرصتی برای رسیدن به روزهای خوش زندگی فراموش نکنیم تا این روزها به تجربه تلخی برای ما تبدیل نشود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.