• شامل 4 فصل میباشد
 • که هر فصل دارای 8 آزمون است
 • 4 آزمون جامع فصل های 1 و 2 و 3 و4
 • جمعا شامل 40 آزمون.
 • چاپ قبل این کتاب در دوجلد چاپ شده بود که چاپ جذیدش به صورت تک جلدی چاپ گردید
 • 5 آزمون از فصل اول
 • 6 آزمون از فصل دوم
 • 6 آزمون از فصل سوم
 • 4 آزمون ترکیبی فصل‌های اول و دوم
 • 4 آزمون ترکیبی فصل‌های دوم و سوم
 • 5 آزمون جامع (هر کدام 25 تست)
 • جمعا 625 تست
 • همراه با سطح‌بندی سوال‌ها به‌صورت متوسط، نسبتا دشوار و بسیار دشوار
 • همراه پاسخ‌نامه تشریحی و درس‌نامه‌های مفید و مفهومیتوصیه می‌کنیم
 • نکته مهم: آزمون‌های این کتاب حداقل 3 بار در زمان‌هایی مناسب تکرار شود
 • لینک خرید این محصول 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.