سپاس از تک‌تک شما عزیزانی که در معرفی این کتاب سنگِ تمام گذاشتید 🌹

اشتراک گذاری این خبر

با اتمام چاپ چهاردهم و آغاز توزیع چاپ پانزدهم کتاب «هوش فرازمینی ET»، مجموعۀ تخصصی تیزهوشان «بهتر از خودم» و انتشارات «گامی تا فرزانگان»، از تک‌تک شما عزیزانی که در

معرفی این کتاب سنگِ تمام گذاشتید، متواضعانه سپاسگزار است.🌹

زیرا اجازه دادید که دیدگاه‌های آموزش هوشی که ابداع کرده‌ایم، ذهن‌های دانش‌آموزان ایرانی 🇮🇷 را بپروراند.

🆔 @behtarazkhodam
👨‍💻 @behtarazkhodamAdmin
📡 www.behtarazkhodam.ir
🟡Instagram: behtarazkhodam_official
☎️ ۰۲۱۴۴۳۳۲۰۱۱
📨 ۵۰۰۰۵۴۹۷
.

مشترک شدن در خبرنامه ما

به روز رسانی دریافت کنید و از بهترین ها بیاموزید

اخبار و رویدادهای بیشتری در خصوص کتاب و کنکور و تیزهوشان مشاده کنید.

اخبار

مدارس تیزهوشان، مکان‌هایی برای تربیت و آموزش دانش‌آموزان با استعداد

به طورکلی مدارس تیزهوشان مدارس خاصی هستند که برای آموزش به دانش آموزان با استعداد بالا و هوش سرشار طراحی شده اند. این مدارس معمولاً از طریق آزمون ورودی دانش آموزان خود را پذیرش می کنند و برنامه آموزشی آنها به گونه ای طراحی شده است که دانش آموزان را برای موفقیت در رشته های دانشگاهی چالش برانگیز آماده کند.

آیا می خواهید دانش خود را تقویت کنید؟

با ما تماس بگیرید و در تماس باشید

💳 ارسال تصویر تراکنش کارت به کارت

شماره کارت: 3529-4934-1410-6362

علیرضا احمدزاده سبزه وار