سپاس از تک‌تک شما عزیزانی که در معرفی این کتاب سنگِ تمام گذاشتید 🌹

اشتراک گذاری این خبر

با اتمام چاپ چهاردهم و آغاز توزیع چاپ پانزدهم کتاب «هوش فرازمینی ET»، مجموعۀ تخصصی تیزهوشان «بهتر از خودم» و انتشارات «گامی تا فرزانگان»، از تک‌تک شما عزیزانی که در

معرفی این کتاب سنگِ تمام گذاشتید، متواضعانه سپاسگزار است.🌹

زیرا اجازه دادید که دیدگاه‌های آموزش هوشی که ابداع کرده‌ایم، ذهن‌های دانش‌آموزان ایرانی 🇮🇷 را بپروراند.

🆔 @behtarazkhodam
👨‍💻 @behtarazkhodamAdmin
📡 www.behtarazkhodam.ir
🟡Instagram: behtarazkhodam_official
☎️ ۰۲۱۴۴۳۳۲۰۱۱
📨 ۵۰۰۰۵۴۹۷
.

مشترک شدن در خبرنامه ما

به روز رسانی دریافت کنید و از بهترین ها بیاموزید

اخبار و رویدادهای بیشتری در خصوص کتاب و کنکور و تیزهوشان مشاده کنید.

آیا می خواهید دانش خود را تقویت کنید؟

با ما تماس بگیرید و در تماس باشید

💳 ارسال تصویر تراکنش کارت به کارت

شماره کارت: 6362-1410-4934-3529

علیرضا احمدزاده سبزه وار

شماره سفارش*
نام و نام خانوادگی*
اظلاعات تراکنش را وارد کنید ↓*
تاریخ، مبلغ، شماره پیگیری، 4 رقم آخر شماره کارت