فرمول بیست شیمی دوازدهم گاج
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پک شب امتحان دوازدهم تجربی خیلی سبز
10%
۱۵۹,۳۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

کتاب میکرو نهایی شیمی دوازدهم گاج
10%
۵۸,۵۰۰ تومان
درس پک راهنمای گام به گام دروس دوازدهم (تجربی) مهر و ماه
10%
۲۱۶,۰۰۰ تومان
میکرو شیمی جامع (جلد اول)گاج
10%
۳۱۰,۵۰۰ تومان
تست جامع شیمی3 پایه دوازدهم تک جلدی نشر الگو
10%
۲۶۱,۰۰۰ تومان
کتاب مسائل شیمی جامع کنکور سری مینی میکرو طلایی نظام جدید گاج
10%
۴۰,۵۰۰ تومان
شیمی دوازدهم سیر تا پیاز گاج
25%
۲۷۶,۷۵۰ تومان
تست شیمی جامع( جلد دوم ) خیلی سبز
10%
۲۱۸,۷۰۰ تومان
تست شیمی جامع (جلد اول ) خیلی سبز
10%
۲۹۷,۰۰۰ تومان
جامع شیمی پایه دهم و یازدهم الگو
10%
۲۴۷,۵۰۰ تومان
کُنکوریوم رشته تجربی (نظام قدیم) مهروماه
10%
۱۳۵,۰۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

جمع‌بندی شیمی کنکور مهروماه
10%
۱۵۳,۰۰۰ تومان
لقمه شیمی دوازدهم مهروماه
15%
۲۷,۲۰۰ تومان
لقمه طلایی مفاهیم شیمی کنکور مهروماه
10%
۴۰,۵۰۰ تومان
لقمه طلایی شیمی آلی کنکور مهروماه
10%
۳۶,۰۰۰ تومان
لقمه طلایی حفظیات شیمی مهروماه
10%
۴۰,۵۰۰ تومان
فصل آزمون شیمی جامع خیلی سبز
10%
۲۱۶,۰۰۰ تومان
آزمون پلاس شیمی مهروماه
15%
۹۷,۷۵۰ تومان
تست شیمی دوازدهم ( جلد دوم ) مبتکران
10%
۲۸۸,۰۰۰ تومان
هنوز کلی محصول داریم...

💳 ارسال تصویر تراکنش کارت به کارت

شماره کارت: 6362-1410-4934-3529

علیرضا احمدزاده سبزه وار

شماره سفارش ( 5 رقمی )*
نام و نام خانوادگی*
اظلاعات تراکنش را وارد کنید ↓*
تاریخ، مبلغ، شماره پیگیری، 4 رقم آخر شماره کارت