جمع‌بندی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال مهروماه
10%
۸۸,۲۰۰ تومان
لقمه طلایی گسسته و آمار و احتمال کنکور مهر و ماه
10%
۴۰,۵۰۰ تومان
فصل آزمون گسسته و آمار و احتمال خیلی سبز
10%
۱۳۴,۱۰۰ تومان
جامع ریاضیات گسسته آمار و احتمال کنکور مهروماه
10%
۲۳۴,۰۰۰ تومان
کتاب گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور ریاضی سری میکرو طبقه بندی کنکور1402گاج
10%
۱۵۴,۸۰۰ تومان
تست گسسته و آمار و احتمال جامع خیلی سبز
10%
۲۳۸,۵۰۰ تومان
هنوز کلی محصول داریم...

💳 ارسال تصویر تراکنش کارت به کارت

شماره کارت: 6362-1410-4934-3529

علیرضا احمدزاده سبزه وار

شماره سفارش ( 5 رقمی )*
نام و نام خانوادگی*
اظلاعات تراکنش را وارد کنید ↓*
تاریخ، مبلغ، شماره پیگیری، 4 رقم آخر شماره کارت