چنین گفت زرتشت:

” که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی”
پس تو نیز چنین کن

۴شنبه سوریت مبارک

 

100konkur.com

ارسال رایگان کتاب با 20 دزصد تخفیف

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.