کتاب های مبحثی نشر الگو

اشتراک گذاری این خبر

ادبیات فارسی بالاترین ضریب را بین دروس عمومی به خود اختصاص داده است و از این جهت مهمترین درس عمومی برای دانش اموزان کنکوری به شمار می اید. این درس شامل پنج مبحث است که عبارتند از:

۱ـ قرابت معنایی  ۲ـ آرایه های ادبی  ۳ـ دستور زبان  ۴ـ لغت و املا  ۵ـ تاریخ ادبیات

این کتاب ها قابل استفاده تمام دانش اموزان در تمام پایه ها و داوطلبان کنکور همه رشته ها هستند.

عامل اصلی پیشرفت در این درس بالا بردن درک ادبی است یعنی درک کنید قصد شاعر یا نویسنده از ابیات یا متون چیست؟ می خواهد چه چیزی را به شما منتقل کند؟ و هدفش از بیان ان چه بوده؟

مطالعه و سابقه علمی گذشته افراد می تواند در درک ادبی انها تاثیر گذار باشد مثلا کسی که اهل کتاب خوانی و شعر و شاعریست درک ادبی بالاتری دارد اما باید بدانید که می توانید درک ادبی را بالا ببرید و آن را رشد دهید.

از این رو با استفاده مناسب از کتاب های کمک آموزشی ادبیات و تمرین و تکرار در این درس، شما نیز می توانید درصدهای بالا را کسب کنید.

کتاب قرابت معنایی نشر الگو

کتاب قرابت معنایی نشر الگو
کتاب قرابت معنایی نشرالگو

قرابت معنایی مهمترین مبحث ادبیات فارسی است که نیمی از سوالات کنکور را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به خود اختصاص داده.

قسمت قرابت معنایی و روابط میان ابیات و بررسی شعر شاعران از نظر ارتباط و مفاهیم در نگاه اول دشوار و سخت به نظر می رسد اما پس از اینکه به تسلط برسید از لذت بخش ترین و جذاب ترین بخش های ادبیات فارسی خواهد شد.

کتاب قرابت معنایی نشر الگو یکی از بهترین کتاب های موضوعی قرابت معنایی کنکور است که از محبوبیت بالایی برخوردار است.تعداد صفحات کتاب قرابت معنایی:۷۸۴تعداد تست قرابت معنایی : ۱۰۰۰ تست نون شب + ۳۲۸ تست درس به درس یازدهم + ۱۲۷ تست درس به درس دهم

عناوین و فصل های قرابت معنایی نشرالگو

فصل الف (دو کلمه حرف حساب):

مطالعه این فصل از کتاب مبحثی قرابت نشر الگو واجب است زیرا در این فصل با چگونگی افزایش درک ادبی و چگونگی خواندن ابیات و اشکالات تکراری در خوانش متن و ابیات آشنا می شوید. اگر در خواندن ابیات مشکل داشته باشید و نتوانید آن ها را به صورت صحیح بخوانید قطعا نخواهید توانست درک و دریافت درستی از آن ابیات داشته باشید.

فصل ب (مفاهیم پرتکرار):

بعضی مفاهیم در تاریخ کنکور سراسری بسیار تکرار شده اند مانند : تضاد عشق و عقل، قناعت، بازگشت به سوی اصل و سختی راه عشق. در این فصل کتاب قصد نویسنده اشنایی دانش اموزان با این مفاهیم پرتکرار بوده است و ابیاتی که مفاهیم یکسان دارند در این فصل قرار گرفته اند.

توجه کنید که نباید ابیات را حفظ کنید بلکه باید سعی کنید که مفهوم انها را بفهمید تا درک ادبیتان را بالا ببرید.

فصل ت (مفاهیم ایات و احادیث و عبارات عربی کتاب درسی):

در بعضی از درس های کتاب فارسی به احادیث و عبارات عربی اشاره شده است مانند این حدیث امام علی که در درس نهم فارسی دهم نوشته شده است: الدهر یومان یوم لک و یوم علیک (روزگار دو روز است روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو) در این فصل کتاب موضوعی نشرالگو با معانی ایات و روایات اشنا می شوید تا بتوانید مفهوم انها را با ابیات معادلشان تشخیص دهید.

فصل ث (نون شب) :

در این فصل از کتاب موضوعی نشرالگو ۲۰۰ آزمون ۵ سوالی طراحی شده است که باید روزانه ۵ تستی که در یک صفحه طرح شده اند را پاسخ دهید و به تحلیل آنها بپردازید و استمرار و تحلیل ابیات در این فصل باعث افزایش درک ادبی شما خواهد شد.

نویسنده کتاب موضوعی نشرالگو اشاره کرده است که اگر شبی شام را فراموش کردید نباید نون شب کتاب قرابت معنایی را فراموش کنید.

فصل ج (تست های درس به درس):

این فصل از کتاب موضوعی نشرالگو برای تسلط شما به مفاهیم کتاب درسی نوشته شده است اما اصلی ترین بخش کتاب قرابت معنایی همان تست های نون شب است. تست های درس به درس شما را با مفاهیم کتاب درسی آشنا می کند.

فصل چ ( پاسخنامه تشریحی):

در مطالعه قرابت معنایی سعی کنید که روی ابیات فکر کنید و سریع به سراغ پاسخنامه نروید چون هر چه بیشتر ذهنتان را درگیر کنید افزایش درک ادبی شما بهتر و سریع تر رشد خواهد کرد. پس به پاسخنامه به چشم راهنما نگاه کنید و پس از اینکه به آن مراجعه کردید دوباره به صورت سوال برگردید و آن را تحلیل کنید.

کتاب آرایه های ادبی نشرالگو

کتاب ارایه های ادبی نشرالگو
کتاب ارایه های ادبی نشرالگو

 این جلد از کتاب های کمک آموزشی ادبیات نشر الگو هم شامل پنج فصل است که توضیحاتی راجع به هر فصل می دهیم.

فصل های کتاب آرایه ادبی نشرالگو

فصل اول (دو کلمه حرف حساب) :

شامل سه صفحه پرسش و پاسخ است که به دانش اموز کمک می کند چگونه از کتاب آرایه های ادبی نشر الگو استفاده کند و برنامه درست برای هر آرایه چگونه است.

فصل دوم (تک آرایه ها) :

در این فصل آرایه ها به تفکیک با تعداد زیادی مثال برای همان ارایه و تعدادی تست فراهم شده است. دو ضمیمه در آخر این فصل آورده شده است که مخصوص نکات تکمیلی و قالب های شعری و اختصاصی رشته علوم انسانی است.

فصل سوم (تکنیک ها و مدل ها):

در این فصل از کتاب آرایه ادبی نشر الگو تکنیک هایی مانند خوب ـ بد ـ زشت و تکنیک موک و حذف گزینه ارائه شده است.

مهمترین تکنیکی که در این فصل ارائه شده تکنیک خوب ـ بد ـ زشت است و در بیشتر تست ها از این تکنیک استفاده شده است.

در این تکنیک نویسنده ارایه هایی که تشخیص ان ها برای دانش اموز راحت تر است و سختی چندانی ندارند و احتمال اینکه از ان ها در کنکور تستی طرح شده باشد زیاد است را در دسته بندی ارایه های خوب قرار داده است و این ارایه ها ۱-حسن تعلیل ۲-اسلوب معادله ۳- تناقض ۴- حس امیزی ۵- تکرار ۶ـتلمیح ۷- اشتقاق ۸- تضمین ۹- جناس ۱۰ – تضاد ۱۱- سجع ۱۲ – قلب ۱۳- ترصیع هستند.

آرایه های زشت آن دسته از ارایه هایی هستند که یا دشوار هستند مثل ایهام تناسب و مجاز و یا خیلی نسبی هستند طوری که ممکن است همه گزینه ها ان ها را داشته باشند مثل واج آرایی و کنایه و مراعات نظیر.

آرایه های بد آرایه هایی بینابین خوب و زشت هستند. یعنی یا نسبی نیستند ولی خیلی هم ساده نیستند مثل تشبیه و استعاره و یا ساده هستند اما خیلی قطعی نیست که در کنکور با ان ها مواجه شوید مثل اغراق و یا ارایه هایی هستند که به دانش قبلی و حفظ بودن یا نبودن ما وابسته هستند مثل تمثیل و ضرب المثل و نماد ها.

در تست های ارایه این کتاب سعی شده تا جایی که می شود از ارایه های خوب استفاده کرد و از کنار ارایه های بد و زشت گذشت و تست را به درستی پاسخ داد برای مثال به تست زیر توجه کنید :

آرایه های (ایهام – اسلوب معادله – حس امیزی و تشبیه ) به ترتیب در کدام ابیات یافت می شوند؟
الف)زمانه از ورق گل مثال روی تو بست/ ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش
ب)شمع من در هر که آتش میزند پروانه وار/رنگ عشق تازه ای میریزد از خاکسترش
ج)عالمی را کشت و دست و تیغ او رنگین نشد/تیزی شمشیر پاک از خون کند شمشیر را
د)من گرفتم که قمار از همه عالم بردی/دست آخر همه را باخته می باید رفت
۱) الف– ج – ب- د
۲)ب – ج – د – الف
۳) ج – د – الف – ب
۴ ) د – ج – ب – الف

گام اول انتخاب ارایه های خوب از صورت سوال است که در این تست ارایه های اسلوب معادله و حس امیزی از ارایه های خوب هستند. برای شروع با اسلوب معادله پیش می رویم و متوجه می شویم که بیت (د) اسلوب معادله ندارد و گزینه سه رد می شود.

حال به سراغ ارایه حس آمیزی برویم و گزینه دو هم رد می شود چون حس آمیزی ندارد.

حال که گزینه ۱ و ۴ باقی ماند از بین بد و زشت بد را برمی گزینیم. بیت (الف) تشبیه دارد اما بیت (د) تشبیه ندارد پس جواب مورد نظر گزینه چهارم خواهد بود. دیدیم که در این تست با استفاده از این تکنیک نیازی به بررسی ارایه ایهام که از جمله ارایه های دشوار به حساب می اید نبود.

تکنیک موک (مراعات نظیر – واج ارایی – کنایه )

موک حرف اول ارایه های مراعات نظیر و واج ارایی و کنایه است.
این ارایه ها به این دلیل از نظر نویسنده جدا شده اند که اثبات نبودن آنها در تک بیت ها سخت است . مثلا واج ارایی یعنی تکرار یک حرف(نه کلمه)…خب در اکثر بیت ها حروف تکرار شده اند و واژه ها را پدید اورده اند و اینکه شما تشخیص دهید این بیت واج ارایی دارد به رد گزینه کمکی نمیکند چون اکثر ابیات دارای این ارایه ها هستند.
با تکنیک خوب – بد – زشت ارایه ها را چک کنید و در جواب نهاییتان این سه ارایه را هم بررسی کنید و با گزینه انتخاب شده تطابق دهید . این ارایه ها شما را به جواب نمیرسانند اما میتوانند شما را از انتخاب گزینه درست مطمئن کنند .

فصل چهارم (تست کلی و ترکیبی) :

در این قسمت تست های کلی و ترکیبی با تیپ بندی های خاصی اورده شده است. درواقع در این فصل از کتاب موضوعی ادبیات هر مدل سوال و تستی که قرار است در کنکور ببینید را مشاهده خواهید کرد.

فصل پنجم (پاسخنامه تشریحی ) :

پاسخنامه تشریحی آخرین فصل از کتاب موضوعی آرایه ادبی نشر الگو است که تک تک گزینه ها را بررسی کرده و پاسخگوی نیاز شما دانش اموزان عزیز در این مبحث از ادبیات فارسی خواهد بود.

در صفحات پایانی این کتاب تست های مربوط به آرایه های ادبی که در آخرین کنکور سراسری برگزار شده آورده شده.

کتاب دستور زبان فارسی نشر الگو

کتاب دستور زبان نشرالگو
کتاب دستور زبان نشرالگو

دستور زبان نه تنها در ادبیات فارسی بلکه در تمامی زبان ها از پیچیده ترین بخش های ادبیات به شمار می رود و نیاز به تمرین و پشتکاری خستگی ناپذیر دارد اما از قاعده کلی پیروی می کند و مثل قرابت معنایی نیست که هر دم از این باغ بری می رسد…

تست های این کتاب در سه سطح ساده و متوسط و دشوار چیده شده اند تا هر دانش آموز به تستی پاسخ دهد که متناسب با سطح ان باشد هر چند که پیشنهاد می شود همه تست ها را از ساده تا دشوار تمرین کنید.

عناوین و سرفصل های دستور زبان ادبیات نشرالگو

فصل اول (ساختمان واژه):

در این بخش ساختمان واژه و انواع اجزای تشکیل دهنده واژه قرار گرفته است و مثال های متعدد از کلمات دشوار و مسئله دار و کنکوری تشریح شده است. آنچه در این فصل یاد می گیرید تعریف ساختمان واژه ها و تجزیه کلمات مهم و نکات کاربردی می باشد و این قسمت تفاوت هایی با کنکور نظام قدیم دارد که این تفاوت ها بیان شده است.

فصل دوم (گروه اسمی):

شامل درسنامه و نکات وابسته های پیشین( صفت اشاره و صفت شمارش وصفت عالی و …) و پسین( مضاف الیه و صفت بیانی و نشانه های جمع و …) و هسته و راه های پیدا کردن ان و ترکیبات وصفی و اضافی و وابسته های وابسته می باشد. بعد از درسنامه تمرین و تست طبقه بندی شده قرار گرفته است.

فصل سوم (نقش کلمات):

در این بخش نقش های مفعول، متمم و انواع ان، مسند، نهاد، منادا، مضاف الیه و صفت قید نقش های تبعی و انواع ان بررسی شده است و در پایان درسنامه تست طبقه بندی قرار گرفته است تا به تسلط لازم برسید.

فصل چهارم (فعل):

در بخش فعل ها زمان افعال(ماضی،مضارع،مستقبل) و بن آن و فعل های کمکی ، فعل مجهول ، فعل امر و نهی و معنی افعال بررسی می شود.

فصل پنجم (انواع ها):

آنچه در این فصل می خوانید شامل انواع (واو)، انواع (گر)، انواع (به)، انواع (را)، انواع (ک) و حروف اضافه قدیمی است.

فصل ششم (ضمیر):

تعریف ضمیر، انواع ضمیر، مرجع ضمیر و جهش ضمیر در این قسمت قابل دسترس است.

فصل هفتم (واج):

تکنیک شمارش واج ها، واژه های دو تلفظی، تعریف و انواع واج، واج میانجی و انواع ان و فرایند های واجی و انواع ان را در این فصل مشاهده خواهید کرد.

فصل هشتم (جمله):

در این فصل با انواع جمله از نظر اجزای اصلی تشکیل دهنده، فعل هایی که نیاز به مسند دارند و فعل هایی که نیاز به متمم دارند، فعل هایی که نیاز به مفعول دارند، انواع جمله از نظر ساده و مرکب، جمله وابسته و هسته و انواع جمله از نظر معنا آشنا می شوید.

فصل نهم (شیوه بلاغی):

شیوه بلاغی و نکات ان، شیوه عادی، جابه جایی ارکان جمله در شیوه بلاغی در این فصل بررسی می شود. این فصل نیز دارای تمرین و تست طبقه بندی شده است.

فصل دهم(حذف):

تعریف حذف، انواع حذف و نکته های ان در این قسمت کتاب قرار گرفته است.

فصل یازدهم (تحول واژه ها):

در طول تاریخ برخی واژه ها تغییر کرده اند و معنای آنها تغییر یافته است در این فصل به بررسی چهار وضعیت واژه در گذر زمان و مثالهای ان، تحول نوشتاری واژه ها و مثال ان و تست های طبقه بندی شده پرداخته شده است.

فصل دوازدهم (روابط واژه ها):

بررسی روابط معنایی واژه ها و مثال های آن، واژه های هم خانواده همراه با مثال و تست های طبقه بندی شده در این قسمت آورده شده اند.

کتاب لغت و املا نشر الگو

کتاب لغت و املا نشرالگو
کتاب لغت و املا نشرالگو

کتاب موضوعی نشرالگو لغت و املا، بخش های متنوعی دارد که به معرفی تک تک انها می پردازیم.

تعداد صفحات کتاب لغت و املا : ۵۱۲تعداد تست لغت و املا :۹۱۰

بخش های کتاب لغت و املا نشرالگو

بخش اول ـ (دو کلمه حرف حساب):

در این بخش نحوه برخورد با تست های لغت و املا و تکنیک ها و راهکار های کلی بیان شده و به سوالات رایج دانش اموزان پاسخ داده شده است.

بخش دوم-(لغت و املای درس به درس):

این فصل مفصل ترین فصل کتاب موضوعی نشرالگو است که همه ی لغات معنی شده در واژه نامه کتاب و معنی نشده درون متن درس ها و گروه کلمات مهم املایی به صورت درس به درس و برعکس یعنی از دوازدهم به دهم چیده شده اند.

بعد از هر درس تست لغت و املای مخصوص آن درس هم ظراحی شده است.

بخش سوم –(تشابهات املایی و معنایی):

در این بخش از کتاب تشابهات و معنای آنها بررسی شده است مثلا تشابه قرابت و غرابت یا تشابه عنابت و انابت.

بخش چهارم-(زنجیره های املایی):

در این فصل به صورت شاخه ای یک لغت به عنوان سرگروه انتخاب شده و هر لغتی که به ذهن نویسنده رسیده است چه از نظر معنایی و چه از نظر املایی نوشته شده است.

بخش پنجم-(صد بیت و صد متن املایی):

در این قسمت متن هایی نوشته شده است و کلماتی که دو صورت نوشتاری دارند آورده شده است که دانش اموز با توجه به معنی و مفهوم متن باید تشخیص دهد کدام کلمه مناسب آن متن است.

بخش ششم – (دسته بندی ها):

این فصل از کتاب موضوعی نشرالگو به صورت دسته بندی ها جمع بندی شده است مثلا هر چه درباره گیاه و سبزیجات است یا هر چه در مورد وسایل جنگی است که  در طول سه سال نامی از آن ها در کتاب ادبیات برده شده است در این قسمت نوشته شده است.

بخش هفتم ـ (تست کلی):

در این فصل تست های کلی لغت و املا نوشته شده است و در قسمت املا تست ها با شش تیپ طراحی شده اند و نحوه برخورد با هر تیپ بیان شده است.

بخش هشتم ـ (پاسخنامه تشریحی):

در انتهای کتاب موضوعی املا مانند کتاب های دیگر ادبیات نشر الگو پاسخنامه کاملا تشریحی نوشته شده است تا پاسخگوی سوالات هر دانش اموز کنکوری باشد.

کتاب تاریخ و ادبیات نشرالگو

کتاب تاریخ ادبیات کنکور
کتاب تاریخ ادبیات نشرالگو

این کتاب شامل ۱۳۶ صفحه و ۲۰۱ تست و ۱۰ فصل است و مناسب دانش اموزان کنکوری ۹۹ و ۱۴۰۰ می باشد و به تفکیک برای دانش اموزان کنکور امسال و سال بعد نوشته شده است.

تعداد صفحات کتاب تاریخ ادبیات :۱۳۶

فصل های کتاب تاریخ ادبیات کنکور به ترتیب به این شرح است:

فصل های کتاب تاریخ ادبیات نشر الگو

فصل اول: درس به درس

فصل دوم: تشابهات

فصل سوم: منظوم منثور

فصل چهارم: تخلص ها و ترجمه ها و اعداد ( شامل قرن های مهم و تخلص شاعران و نویسندگان)

فصل پنجم: شخصیت های شاهنامه(رستم و برادر رستم و…)

فصل ششم: زمینه ها حماسه

فصل هفتم: کدام شعر کدام کتاب(هر شعری در چه کتابی و با قلم چه کسی نوشته شده است )

فصل هشتم: فهرست الفبایی

فصل نهم: تست ها

فصل دهم : پاسخنامه تشریحی

 

تمامی کتاب های مبحثی نشرالگو موجود در سایت 

۱۰۰konkur.com

با ۲۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان

مشترک شدن در خبرنامه ما

به روز رسانی دریافت کنید و از بهترین ها بیاموزید

اخبار و رویدادهای بیشتری در خصوص کتاب و کنکور و تیزهوشان مشاده کنید.

اخبار

باز آمد بوی ماه مهر

مدرسه، خانه ای پر از کتاب،پر از دفتر، پر از کلمات، پر از تخته سیاه، گچ، معلم، خاطره، دانش.مدرسه و درختان گوشه حیاط آن،همان جا

اخبار

عادات غلط مطالعه را بشناسید

حفظ کردن به جای فهمیدن بهتر است به جای حفظ کردن مطالب درسی سعی کنید تا به درک مفهومی و عمیق از آن­‌ها برسید؛ زیرا

آیا می خواهید دانش خود را تقویت کنید؟

با ما تماس بگیرید و در تماس باشید

💳 ارسال تصویر تراکنش کارت به کارت

شماره کارت: 3529-4934-1410-6362

علیرضا احمدزاده سبزه وار