هرکسی در جستجوی دانش است

اجر او تا منزلش در زایش است

او قدم هایش در راه خداست

علم نافع مایه آرامش است

روز دانش آموز مبارک

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.