جامع زیست دوازدهم جلد اول الگو

ویژگی‌های جلد اول:
درس‌نامه کامل و منطبق با کتاب درسی، بدون هیچگونه مطلب خارج از کتاب درسی
استفاده از کدهای هوشمند در بخش‌های مختلف:
 – درس‌نامه‌های درختی به سبک جدید برای مرور مطالب
 – تدریس کامل مطالب کتاب درسی به صورت موضوعی (qm)
 – توضیح تست‌های نکته‌دار (qt)
تست‌های آموزشی فراوان در هر فصل برای هر گفتار
بیش از ۲۰۰۰ تست‌ مفهومی و توضیح کامل از تمام شکل‌های کتاب درسی
آزمونک ۱۰ سؤالی برای جمع‌بندی هر گفتار
سه آزمون جمع‌بندی برای هر فصل (تألیفی، قلم‌چی و کنکوری)
نکات و تست‌های آموزشی به‌صورت ترکیبی با سایر فصل‌ها
نکات و تست‌های آموزشی به‌صورت ترکیبی با سایر فصل‌ها

لینک خرید 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.